Системи пожежогасіння

Системи пожежогасіння призначені для попередження, обмеження розвитку, гасіння пожежі, а також захисту від пожежі людей та матеріальних цінностей.

Одним із надійних засобів для вирішення цих завдань являються системи автоматичного пожежогасіння, які на відміну від систем ручного пожежогасіння та систем, якими керує оператор, приводяться в дію пожежною автоматикою по об’єктивним показанням та забезпечують оперативне гасіння джерела загорання без участі людини.

Порядок та необхідність установки автоматичного пожежогасіння регламентується нормативними документами.

В обов’язковому порядку системами автоматичного пожежогасіння обладнуються серверні кімнати, архіви та інші приміщення для зберігання та обробки інформації, автостоянки закритого типу (підземні та наземні при 2-х поверхах і вище), а також складські приміщення, торгові зали, ремонтні майстерні та інші виробничі та невиробничі приміщення, в залежності від їхньої площі займання та характеру матеріалів, які там знаходяться.

«Водяні» установки пожежогасіння поділяються на спринклерні, які призначені для локального гасіння пожеж, та дренчерні – для гасіння по всій території або її частини.

Спринклерні установки включаються при підвищенні температури, при цьому струмінь розпиленої води подається в безпосередній близькості від джерела полум’я.

Вузли керування цих установок бувають «сухого» типу – для приміщень які не опалюються, та «мокрого» - для приміщень, температура в яких на протязі року не знижується нижче 0 градусів С. Установки порошкового пожежогасіння використовують в якості вогнегасячої речовини спеціальний порошок.

Установка працює як по команді від пожежної сигналізації, так и і в автономному режимі.

В установках газового пожежогасіння в якості вогнегасячох речовини використовують  сучасні хладони, газову суміш «Інерген» та інші гази, які створюють середовище, безпечне для дихання під час евакуації людей (тим не менше при великій концентрації речовини людей потрібно евакуювати).

Технологія гасіння пожежі вимагає, щоб приміщення було герметично закрито.